Πέρα από το διοξείδιο του άνθρακα

Και τα ψυγεία επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ©BELGA/SCIENCE

Και τα ψυγεία επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ©BELGA/SCIENCE

Την εκπόνηση ολοκληρωμένης πολιτικής για το κλίμα που να καλύπτει κάθε πηγή αερίων του θερμοκηπίου ζήτησε το ΕΚ επισημαίνοντας ότι οι κινήσεις της Ένωσης στο θέμα αυτό θα πρέπει να μην περιορισθούν στην αντιμετώπιση του διοξειδίου του άνθρακα, όπου ήδη η προσπάθεια είναι μεγάλη, αλλά να περιλάβουν και κάθε άλλη ουσία που επιδεινώνει το πρόβλημα, όπως η αιθάλη και οι υδροφθοράνθρακες ή τα οξείδια του αζώτου.

Πέρα από το διοξείδιο του άνθρακα

  • Yδροφθοράνθρακες (HFC) αντικατέστησαν τα βλαβερά για το όζον CFC στα ψυγεία αλλά είναι οι ίδιοι σοβαροί παράγοντες του φαινομένου του θερμοκηπίου
  • Οξείδια του Αζώτου (NOx): προέρχονται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων
  • Η αιθάλη σχηματίζεται από την ατελή καύση των υδρογονανθράκων και θεωρείται ιδιαίτερα επιβλαβής για τους αιώνιους πάγους της αρκτικής και των Ιμαλαΐων

Με εισηγητές τον κ. Θ. Σκυλακάκη των Φιλελευθέρων και τον Αυστριακό ευρωβουλευτή του ΕΛΚ Richard Seeber, to EK ζητά πολιτικές μείωσης των εκπομπών των ρύπων αυτών εκτιμώντας, όπως σημειώνει ο κ. Seeber ότι είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς υπέρογκο κόστος.

Μάλιστα ο κ. Σκυλακάκης τονίζει από την πλευρά του ότι η καταπολέμηση των υπολοίπων ρυπαντών θα μειώσει το συνολικό κόστος της καταπολέμησης του φαινομένου του θερμοκηπίου. Όπως αναφέρουν οι δύο ευρωβουλευτές, το κόστος της μείωσης των εκπομπών υδροφθορανθράκων δεν υπερβαίνει τα 5-10 λεπτά του ευρώ ανά τόνο έναντι 13 ευρώ για τον άνθρακα.

Έτσι, με το ψήφισμα το ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώξει τη σταδιακή κατάργηση των υδροφθορανθράκων (που μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται στα ψυγεία) αλλά και της αιθάλης, με έμφαση στις χρήσεις που επιδρούν αρνητικά στην αρκτική, τη Γροιλανδία και τα Ιμαλάια ώστε να ανακοπεί το συντομότερο δυνατό η τήξη των παγετώνων.