Καταπολέμηση της διαφθοράς

Χέρι με χέρι ©BELGA/MAXPPP/P.Steffen

Χέρι με χέρι ©BELGA/MAXPPP/P.Steffen

Μέχρι και 120 δισεκατομμύρια ευρώ ή 1% του ΑΕΠ των “27”, χάνονται κάθε χρόνο λόγω διαφθοράς και το 80% των Ευρωπαίων πολιτών καταγράφουν το πρόβλημα ως σημαντικό στη χώρα τους. Τούτο παρά τον τεράστιο όγκο της σχετικής νομοθεσίας και τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται. Γιατί; Για πολλούς το πραγματικό πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Η καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ είναι διαρκής μάχη και, στις 31 Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στην επιτροπή πολιτικών ελευθεριών νέο πακέτο μέτρων που υιοθέτησε τον Ιούνιο. Κεντρικό στοιχείο είναι η ανά διετία, αρχής γενομένης από το 2013, έκδοση εκθέσεων προόδου της ΕΕ και των μελών της στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Θα υπάρξουν επίσης φέτος και το 2012, προτάσεις για βελτίωση του μηχανισμού κατάσχεσης των περιουσιών των προϊόντων εγκλήματος, βελτίωση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και νέες προτάσεις εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες.

Η Επιτροπή προτείνει…

  • Νέους κανόνες για την κατάσχεση των προϊόντων εγκλήματος (2011)
  • Στρατηγική βελτίωσης της διερεύνησης υποθέσεων (2012)
  • Σχέδιο δράσης για βελτίωση των στατιστικών στοιχείων
  • Ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας
  • Καλύτερη εκπαίδευση των αστυνομικών και δικαστικών λειτουργών
  • Εκσυγχρονισμός των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες, τα λογιστικά στοιχεία και τον λογιστικό έλεγχο των εταιριών
  • Νέα στρατηγική κατά της απάτης στα κονδύλια της ΕΕ (2011)
  • Μεγαλύτερη έμφαση στη διαφθορά στη διαδικασία διεύρυνσης και τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

Στη συζήτηση, πολλοί ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσπευση της δημοσίευσης της  προγραμματισμένης για το 2013 πρώτης έκθεσης, ενώ πολλοί θύμισαν ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να αρχίσει από τον ίδιο τον κόσμο της πολιτικής, ως μήνυμα προς τους πολίτες. Τέλος ζητήθηκε η προώθηση της προστασίας όσων καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς αλλά και η θέσπιση αυστηρότερων και πιο εναρμονισμένων κανόνων για την αντιμετώπιση πολυεθνικών που διαφθείρουν δημόσιους λειτουργούς σε τρίτες χώρες.

Θέμα εργαλείων ή θέμα βούλησης;

Θεωρητικά, το νομικό πλαίσιο που έχει υιοθετηθεί σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι εξαιρετικό, όμως η επιβολή της νομοθεσίας διαφέρει δραματικά από χώρα σε χώρα και έτσι το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, σημειώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σημειώνει ότι αυτό είναι κάτι που “αντανακλά την απουσία πολιτικής βούλησης των ηγεσιών στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της”.

Κατόπιν αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί στη σύσταση μηχανισμού αξιολόγησης των προσπαθειών που καταβάλλει κάθε ένα μέτρο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με στόχο και να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να φανούν πιο αποφασιστικές και να επισημαίνει τα κενά και τις αδυναμίες όπου υπάρχουν.

Ο μηχανισμός, από τον οποίο θα προέρχονται και οι ανά διετία εκθέσεις, δεν θα δημιουργηθεί εκ του μηδενός, αλλά κυρίως θα αντλήσει από τις υφιστάμενες δομές αλλά και τους θεσμούς και μηχανισμούς της κοινωνίας των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, “εκείνο που λείπει περισσότερο δεν είναι οι κατάλληλοι νόμοι ή θεσμοί αλλά η καλύτερη εφαρμογή όσων ήδη ισχύουν”, σημείωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συζήτηση στην επιτροπή Ελευθεριών.

Όπως όμως το έθεσε ο Βρετανός ευρωβουλευτής των Συντηρητικών, Timothy Kirkhope, “εκείνο που πραγματικά χρειάζεται είναι πολιτική βούληση στα κράτη μέλη για αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος”, ενώ πολλοί θύμισαν ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να αρχίσει από τον ίδιο τον κόσμο της πολιτικής, ως μήνυμα προς τους πολίτες.

Στην ολομέλεια

Το ζήτημα θα εξετασθεί από την ολομέλεια του ΕΚ στην προσεχή συνεδρίαση της στις 14 Σεπτεμβρίου με βάση γραπτές και προφορικές ερωτήσεις του ΕΛΚ, της Αριστεράς και των Πρασίνων και με κεντρικό ζητούμενο το πώς θα διασφαλισθεί ότι όλα τα κράτη μέλη θα δείξουν την απαιτούμενη πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της διαφθοράς.