ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πολίτη των Τζουμέρκων ΠΡΟΣ Τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ κ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.

 

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη.

Με αφορμή την υπ΄ αριθμό 2123/2011 Απόφαση του Σ.τ. Ε , σύμφωνα με την οποία εντέλλεστε να προγραμματίσετε τις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, παρακαλώ να λάβετε υπόψιν σας τα ακόλουθα.

Σας υποβάλλω την παρούσα ως απλός και ευαισθητοποιημένος πολίτης. Το ΣτΕ, με την προαναφερόμενη Απόφαση, υπερέβη το όρια της Δικαστικής του εξουσίας, παραβιάζοντας το περί δικαίου αίσθημα. Η υπ αριθμ. 2123/2011 Απόφαση του ΣτΕ, συνιστά βαριά μορφή κακοδικίας.

Παραβιάζει το περί δικαίου αίσθημα, παραγκωνίζει την λαϊκή κυριαρχία που είναι Συνταγματικά κατοχυρωμένη και απαραβίαστη, προσβάλει δε βάναυσα την λαϊκή βούληση.

Α΄ Παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 57 του ΚΠΔ 18/2011 οι οποίες ορίζουν τις συνέπειες αναίρεσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, όταν το Συμβούλιο δέχεται την αίτηση αναιρεί την απόφαση που έχει προσβληθεί και οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από αυτή……. , Επίσης στην Β παρ. ορίζεται ότι,

Αν αναιρεθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. η Απόφαση που έχει προσβληθεί το Συμβούλιο παραπέμπει την υπόθεση είτε στο δικαστήριο που έχει εκδώσει την Απόφαση, είτε σε άλλο ομοειδές και ομοιόβαθμο,,,

Η εντολή προς Εσάς, επομένως είναι καταχρηστική και παράνομη.

Η απόφαση αυτή θα ακυρωθεί με προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οπότε θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα.

Εσείς κύριε Περιφερειάρχη, ναι μεν έχετε υποχρέωση όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 του ΠΔ 18/89 να προγραμματίσετε τις εκλογές, δεν έχετε όμως υποχρέωση να τις προγραμματίσετε σε συγκεκριμένη ημερομηνία καθ’υπόδειξη τρίτων παρεμβαινόντων προς εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων, αφού συγκεκριμένη ημερομηνία δεν ορίζεται ούτε στην Απόφαση του ΣτΕ, αλλά ούτε και κανένα άλλο όργανο νομιμοποιείται ούτε επίσης ο κ. Υπουργός Εσωτερικών.

Β ΄ Η διάταξη του άρθρου 23 του Ν 3852/10 [ Καλλικράτης ] που διαλαμβάνεται στο αιτιολογικό της Απόφασης του ΣτΕ, είναι ατυχώς ανεδαφική, επειδή ως Περιφερειάρχης νοείτε, ο πριν του Νόμου Καλλικράτης διορισμένος Κυβερνητικός Περιφερειάρχης, ο οποίος είχε εκ του νόμου αρμοδιότητα προγραμματισμού των πρώτων εκλογών. [ όχι των επαναληπτικών].

Μετά την ισχύ του Ν.3852/10, ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης όπως προβλέπετε στο άρθρο 113 δεν έχει αρμοδιότητα προγραμματισμού επαναληπτικών Δημοτικών εκλογών, επειδή τέτοια αρμοδιότητα δεν προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 159

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Δεν ταυτίζονται οι αρμοδιότητες και η υπηρεσιακή εξάρτηση του νυν Καλλικράτειου [αιρετού] Περιφερειάρχη και του Καποδιστριακού [διορισμένου κυβερνητικού] Περιφερειάρχη.

Στα πλαίσια όμως της χρηστής διοίκησης, του σεβασμού της λαϊκής εντολής που προέκυψε από τις προηγούμενες εκλογές, οι επαναληπτικές εκλογές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε μετά της δημοσίευση της Απόφασης επί της ασκηθείσας Τριτανακοπής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον φυσικά απορριφθεί, Αφού ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ότι θα γεννηθούν τεράστια κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και οικονομικά προβλήματα, εξαιτίας της εκλογικής δαπάνης αν γίνει, και τεκμαίρεται ότι θα γίνει δεκτή η ασκηθείσα νομίμως τριτανακοπή και ακυρωθεί η υπ αριθμ 2123/2011 Απόφαση του Επταμελούς Τμήματος του Σ.τ.Ε.

Υποθέτω ότι το επταμελές Τμήμα του ΣτΕ φοβούμενο τυχόν ακύρωση της Απόφασης του από την Ολομέλεια του ΣτΕ, κατόπιν άσκησης τριτανακοπής, ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ τις επαναληπτικές εκλογές, παρά μόνο αρκέσθηκε στην εντολή προς Εσάς να τις προγραμματίσετε σύμφωνα με την κρίσης Σας και την διακριτική σας ευχέρεια.

Ο Περιφερειάρχης όμως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 2 προγραμματίζει ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΛΟΓΗ μετά την επικύρωση των ψηφοδελτίων από το πρωτοδικείο.

Επί του παρόντος δεν επάγεται επικύρωση ψηφοδελτίων, αφού δεν προβλέπεται τέτοια αρμοδιότητα, ούτε διαλαμβάνεται το διατακτικό της απόφασης του ΣτΕ.

Στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν 3852/10, ορίζεται ότι ο Δήμαρχος προγραμματίζει τις επαναληπτικές εκλογές μετά από ακύρωση εκλογών. Σύννομα λοιπόν και οι επαναληπτικές εκλογές στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, θα προγραμματισθούν από το Δήμαρχο.

Τυχόν προγραμματισμός των επαναληπτικών εκλογών, από άλλο όργανο πλην του θεσμοθετημένου και νυν Δημάρχου θα είναι παράνομος και κατά συνέπεια οι εκλογές άκυρες.

Ως προς την Συνταγματικότητα του Νόμου Καλλικράτης, σχετικά με την Ποσόστωση ανδρών-γυναικών υποψηφίων 2/3 , έναντι 1/3 θεωρώ ως αντισυνταγματικό επειδή δεν προβλέπει ίδιο ποσοστό [50%] ανδρών – γυναικών και όχι αντισυνταγματική και παράνομη την ποσόστωση στο Ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Πατριωτικός Υπερκομματικός Συναγερμός Κεντρικών Τζουμέρκων.

Κλείνοντας, εύχομαι να λυθούν τα εκλογικά προβλήματα από τους πολίτες της Άρτας και την Ελληνική Δικαιοσύνη και όχι τα Αλλοδαπά Δικαστήρια.