Εικόνες απο την πόλη της Άρτας

Παραμονή 15  Αύγουστου η πόλη μας άδειασε.