Τρόφιμα: Τι μαγειρεύεται στο ΕΚ;

Αφιέρωμα στα τρόφιμα

Αφιέρωμα στα τρόφιμα

Η ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων βρίσκεται και πάλι στο μενού των ευρωβουλευτών με ψηφοφορίες για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, την ποιότητα των τροφίμων και τις πληροφορίες στις συσκευασίες. Στόχος είναι σε όλες τις περιπτώσεις να μπορούν οι καταναλωτές να διαλέξουν καλύτερα τι θα βάλουν στο τραπέζι τους, γνωρίζοντας περισσότερα για το τι κρύβεται πίσω από κάθε πιάτο.

Το μενού του ΕΚ…

 

Γενετικά Τροποποιημένα: Τον Απρίλιο η επιτροπή Περιβάλλοντος υιοθέτησε πρόταση να επιτραπεί σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει το ίδιο αν θα επιτρέψει ή θα απαγορεύσει την καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στο έδαφός του αν και η διαδικασία αδειοδότησης των σπόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραμείνει ως έχει σήμερα.

 

Σήμανση τροφίμων: Η έκθεση ψηφίσθηκε επίσης τον Απρίλιο, απλοποιώντας τη σήμανση των τροφίμων και επιβάλλοντας σαφέστερη (και πιο ευανάγνωστη) πληροφόρηση του καταναλωτή στις ετικέτες.

 

Ποιότητα τροφίμων: Οι προτάσεις κατατέθηκαν τον Απρίλιο στην επιτροπή Περιβάλλοντος και αφορούν την πιστοποίηση της προέλευσης και τη σήμανση των παραδοσιακών προϊόντων. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια είναι προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο.

 

Νέα τρόφιμα: μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τις κυβερνήσεις στο Συμβούλιο, το ΕΚ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει νέες προτάσεις για τη διαχείριση του προβλήματος των κλωνοποιημένων τροφίμων. Το ΕΚ ήθελε να απαγορευθεί η παραγωγή τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους ενώ οι κυβερνήσεις μόνο από την “πρώτη γενιά”, με άλλα λόγια ζώα που είναι τα ίδια κλωνοποιημένα.