Οι λιγότερο μορφωμένοι γερνούν πιο γρήγορα

Οι άνθρωποι που σταματούν τις σπουδές τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση γερνούν πιο γρήγορα απ’ ό,τι όσοι παίρνουν τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό πτυχίο, αναφέρουν βρετανοί ερευνητές.

Αναλύοντας το DNA 400 ανδρών και γυναικών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γήρανση των κυττάρων είναι πιο γρήγορη στα άτομα που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – ίσως διότι η υψηλότερη μόρφωση σημαίνει καλύτερες αποφάσεις για τον τρόπο ζωής. Όπως γράφουν οι ερευνητές στην επιθεώρηση «Brain, Behaviour and Immunity», η συσχέτιση μεταξύ υγείας και κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης είναι καλά τεκμηριωμένη.

Όσοι προέρχονται από φτωχικό περιβάλλον είναι πιθανότερο να καπνίζουν, να μην γυμνάζονται και να έχουν μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας, σε σύγκριση με όσους προέρχονται από εύπορο περιβάλλον.

Ωστόσο, η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι το μορφωτικό επίπεδο θα μπορούσε να αποτελεί πιο λεπτομερή δείκτη της μακροχρόνιας υγείας ενός ατόμου, απ’ ό,τι το νυν εισόδημα και η κοινωνική θέση του.

«Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί δείκτη της κοινωνικής θέσης ενός ατόμου νωρίς στη ζωή του και η έρευνά μας υποδηλώνει ότι είναι η μακροχρόνια έκθεση στις συνθήκες της χαμηλής κοινωνικής θέσης αυτή που επιταχύνει την κυτταρική γήρανση», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Άντριου Στέπτοου, καθηγητής στο Τμήμα Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας του UniversityCollege του Λονδίνου.

Ο δρ Στέπτοου και οι συνεργάτες του πήραν δείγματα αίματος από 400 εθελοντές ηλικίας 53 έως 75 ετών. Στη συνέχεια, μέτρησαν το μήκος των ακριανών τμημάτων των χρωμοσωμάτων τους.

Τα τμήματα αυτά λέγονται τελομερή και συχνά περιγράφονται από τους ειδικούς «σαν τις πλαστικές άκρες στα κορδόνια των παπουτσιών, που εμποδίζουν τα κορδόνια να ξεφτίσουν» επειδή προστατεύουν τα χρωμοσώματα από τις βλάβες.

Όσο πιο μικρό είναι το μήκος των τελομερών, τόσο πιο γρήγορη πιστεύεται ότι είναι η γήρανση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι λιγότερο μορφωμένοι εθελοντές είχαν πιο κοντά τελομερή, γεγονός που υποδηλώνει ότι γερνούν ταχύτερα από τους πιο μορφωμένους.

medicalnews.