Τα πολλά αντιβιοτικά βλάπτουν την υγεία


Κάθε υπερβολή βλάπτει ©Samantha Celera www.flickr.com/photos/scelera

Κάθε υπερβολή βλάπτει ©Samantha Celera www.flickr.com/photos/scelera

Οι υπερβολές βλάπτουν και η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών βλάπτει περισσότερο από άλλες, όπως χρόνια τώρα υπογραμμίζουν οι ειδικοί. Η προειδοποίηση ισχύει για τον άνθρωπο, ισχύει όμως εξ’ ίσου και για τα ζώα και, το χειρότερο, τα ζώα αναπτύσσουν και αυτά με την υπερβολική χρήση ανοσία στη χρήση τους την οποία περνούν στον άνθρωπο. Η επιτροπή Γεωργίας του ΕΚ ασχολήθηκε με το ζήτημα, με εισηγητή τον πρόεδρό της, Ιταλό σοσιαλιστή Paolo de Castro.

Μπορεί γενικά να συνδέουμε τη χρήση αντιβιοτικών με τον άνθρωπο όμως στην πραγματικότητα σχεδόν η μισή κατανάλωση στην Ευρώπη σήμερα είναι κτηνιατρική και, το χειρότερο, τα ζώα υποχρεώνονται να τα καταναλώσουν όχι μόνο για θεραπευτικούς λόγους αλλά και ως γενική πρόληψη ή ακόμα ως αυξητικό παράγοντα. Αποτέλεσμα είναι να περνούν τα αντιβιοτικά στον άνθρωπο επιτείνοντας το πρόβλημα της ανοσίας στη χρήση τους που με τη σειρά του ισοδυναμεί με δραματικό περιορισμό της χρησιμότητά τους για την καταπολέμηση των ιών.

Αυτό απειλεί να αναστρέψει έναν και πλέον αιώνα ιατρικής προόδου και το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του κινδύνου είναι ο περιορισμός της χρήσης των αντιβιοτικών. Τούτο γιατί παρά τους θεωρητικά αυστηρούς ελέγχους, η διατροφική αλυσίδα αναγνωρίζεται σήμερα σαν βασικός παράγοντας μεταβίβασης της ανοσίας στα αντιβιοτικά στον άνθρωπο, ενώ ρόλο στη μετάδοση διαδραματίζουν ακόμα και τα κατοικίδια.

Έτσι, με το ψήφισμά της η επιτροπή Γεωργίας ζητά βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τις πωλήσεις κτηνιατρικών αντιβιοτικών και τη χρήση τους στα ζώα, την ενίσχυση της έρευνας για την απαλλαγή της κτηνοτροφίας από την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών μεθόδων προστασίας των ζώων. Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, ζητά αυστηρότερη παρακολούθηση της εξέλιξης της αντίστασης στα αντιβιοτικά τόσο στα ζώα παραγωγής όσο και στα κατοικίδια και, φυσικά, καλύτερη κατάρτιση των κτηνιάτρων για τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της χορήγησης αντιβιοτικών.