Προξενική βοήθεια για όλους τους πολίτες της ΕΕ

Οι σημαίες των 27 κρατών μελών της ΕΕ © EU

Νέα μέτρα προάγουν το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ για προξενική προστασία όταν ταξιδεύουν ή ζουν σε χώρες εκτός της ΕΕ , στις οποίες η χώρα τους δεν αντιπροσωπεύεται διπλωματικά.

Όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στο εξωτερικό, η πρώτη μας κίνηση είναι να απευθυνθούμε στο προξενείο ή την πρεσβεία της χώρας μας. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που η χώρα μας δεν διαθέτει διπλωματική αντιπροσωπεία στην ξένη χώρα;

Στην περίπτωση αυτή, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να λάβουν συνδρομή από το προξενείο ή την πρεσβεία οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ.

Πρόκειται για δικαίωμα που απορρέει από την ιθαγένεια της ΕΕ: οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να παρέχουν στους υπηκόους άλλων κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται διπλωματικά την ίδια βοήθεια με αυτήν που θα έδιναν στους δικούς τους υπηκόους.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει για όλες τις χώρες εκτός της ΕΕ. Στη Λιβύη, για παράδειγμα, η Ουγγαρία απομάκρυνε πρόσφατα 27 υπηκόους της αεροπορικώς, καθώς και 60 περίπου υπηκόους της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Γερμανίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Στην Ιαπωνία, η Γερμανία ναύλωσε λεωφορείο για τη μεταφορά Γερμανών και 18 άλλων πολιτών της ΕΕ από την πόλη Σεντάι μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου.

Τέτοιου είδους καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι σπάνιες, ωστόσο το δικαίωμα για προξενική βοήθεια στο εξωτερικό αφορά και συνηθέστερα προβλήματα, όπως κλοπή διαβατηρίου, σοβαρά ατυχήματα και ασθένειες.

Μεγαλύτερη ενημέρωση

Πολλοί πολίτες της ΕΕ και προξενικοί υπάλληλοι εξακολουθούν να μην γνωρίζουν το δικαίωμα προξενικής προστασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση και την ευκολότερη πρόσβαση των Ευρωπαίων στη βοήθεια που χρειάζονται στο εξωτερικό.

Δημιουργήθηκε ειδικός δικτυακός τόπος με πληροφορίες για το είδος συνδρομής που μπορείτε να λάβετε καθώς και με τα στοιχεία επικοινωνίας των προξενείων/πρεσβειών σε χώρες εκτός της ΕΕ. Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει επίσης επίσημες ταξιδιωτικές οδηγίες σχετικά με τις χώρες αυτές.

Το επόμενο έτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει νέα μέτρα για την παγίωση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων να ζητούν και να λαμβάνουν προξενική βοήθεια.

Με τα νέα αυτά μέτρα θα βελτιωθεί επίσης η βοήθεια που θα μπορούν να παράσχουν τα προξενεία και οι πρεσβείες στους πολίτες της ΕΕ των οποίων η χώρα δεν αντιπροσωπεύεται επαρκώς. Για παράδειγμα, θα γίνει ευκολότερη η παροχή οικονομικής συνδρομής προς πολίτες σε περιόδους κρίσης, αλλά και η επιστροφή των εξόδων στη χώρα που χορήγησε τη βοήθεια.

Οι πολίτες της ΕΕ κάνουν περισσότερα από 90 εκατ. ταξίδια εκτός της ΕΕ κάθε χρόνο. Περίπου 30 εκατ. ευρωπαίων πολιτών ζουν εκτός της ΕΕ. Και οι 27 χώρες της ΕΕ αντιπροσωπεύονται διπλωματικά μόνον στις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία. Στα άλλα μέρη του κόσμου, οι πολίτες της ΕΕ των οποίων η χώρα δεν αντιπροσωπεύεται πρέπει να αποταθούν σε άλλες χώρες της ΕΕ για βοήθεια.