Πως θα σωθούν τα εργοστάσια


 

Η κλωστοϋφαντουργία είναι ένας από τους πλέον δοκιμαζόμενους κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ©SCIENCE_PPS_BELGA

Η κλωστοϋφαντουργία είναι ένας από τους πλέον δοκιμαζόμενους κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ©SCIENCE_PPS_BELGA

Αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, κλωστοϋφαντουργία, τομείς που είναι, όλοι, σε κρίση στην Ευρώπη. Για να ανταπεξέλθει, η Ευρώπη οφείλει να βρει το δρόμο προς μιας πιο βιώσιμη, οικολογική και ανταγωνιστική βιομηχανία σύμφωνα με έκθεση που συζητά στις 8 Μαρτίου και ψηφίζει στις 9 η ολομέλεια του ΕΚ. Στην έκθεση γίνεται έκκληση για γενική επανεξέταση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής για να αντιμετωπισθούν τα οξύτατα προβλήματα ενός τομέα, της μεταποίησης, που απασχολεί 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης της μεταποίησης βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο σημείο του από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και είναι δεδομένο ότι έπεται περαιτέρω επιδείνωση. Επιπλέον η κρίση έχει δυσχεράνει τις όποιες προσπάθειες του τομέα στην Ευρώπη να ανταπεξέλθει στις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, των περιβαλλοντικών αλλαγών, των δημογραφικών αλλαγών και, φυσικά, της καινοτομίας.

Υπάρχουν δε ορισμένοι κλάδοι στους οποίους η κρίση είναι διαρκής καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με ουσιαστικά αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες που δεν επιβάλλουν περιορισμούς αντίστοιχους εκείνων που ισχύουν στην ΕΕ σε θέματα εργατικού δικαίου ή ακόμα περιβαλλοντικά ζητήματα ή στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι κύριοι ανταγωνιστές της Ένωσης, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Κίνα εφαρμόζουν ήδη σοβαρή και ενεργή βιομηχανική πολιτική, στηριγμένη σε μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες αιχμής.

Συνολικά η βιομηχανία συνεισφέρει το ένα τρίτο της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην ΕΕ (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία είναι το σύνολο της αξίας των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μια οικονομία αφού αφαιρεθεί οι ενδιάμεση κατανάλωση, με άλλα λόγια όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που αξιοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών, όπως είναι οι πρώτες ύλες), τα τρία τέταρτα των ευρωπαϊκών εξαγωγών και το ένα τρίτο της απασχόλησης ή 57 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η δε κρίση έπληξε περισσότερο την αυτοκινητοβιομηχανία, τη μεταλλουργία, τις επιχειρήσεις κατασκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού και την κλωστοϋφαντουργία.

Έτσι, στην έκθεση οι ευρωβουλευτές προβαίνουν σε 140 διαφορετικές συστάσεις αλλά εξ’ αυτών ο εισηγητής, Γερμανός Σοσιαλιστής Bernd Lange, ξεχωρίζει 15 ως κεντρικής σημασίας. Μεταξύ αυτών είναι η ανάγκη να αναπτύξει η ΕΕ μια ολόκληρη “αλυσίδα καινοτομίας” από τη βασική έρευνα μέχρι το τελικό προϊόν, η ανάγκη για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων φυσικών πόρων και η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις και, τέλος, η εκπόνηση πραγματικά μακροπρόθεσμων ευρωπαϊκών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των κοσμογονικών αλλαγών που συντελούνται.