Χωρίς βίζα ταξιδεύουν στη Βραζιλία οι ΕυρωπαίοιΧωρίς βίζα ταξιδεύουν στη Βραζιλία οι Ευρωπαίοι

 

Χωρίς την υποχρέωση έκδοσης βίζας, θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Βραζιλία, οι ευρωπαίοι πολίτες, ύστερα από την απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, να εγκρίνει δύο σχετικές συμφωνίες μεταξύ ΕΕ-Βραζιλίας.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα, οι πολίτες της Κύπρου, της Λετονίας, της Εσθονίας και της Μάλτας, οι οποίοι υποχρεούνταν, μέχρι σήμερα, σε έκδοση ταξιδιωτικής θεώρησης, για να επισκεφθούν την Βραζιλία, απαλλάσσονται απ’ αυτήν την υποχρέωση, ύστερα από την έγκριση δύο σχετικών συμφωνιών, μεταξύ Βραζιλίας-ΕΕ, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η μία από τις δύο συμφωνίες που ενέκριναν, σήμερα, οι ευρωβουλευτές, αφορά τους κατόχους κοινών διαβατηρίων και η άλλη τους κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών ή επίσημων διαβατηρίων.

Βάσει των δύο αυτών συμφωνιών όλοι οι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της Κύπρου, της Λετονίας, της Εσθονίας και της Μάλτας, οι οποίοι υποχρεούνταν μέχρι σήμερα σε έκδοση ταξιδιωτικής θεώρησης, θα μπορούν να πραγματοποιούν τουριστικά ή επιχειρηματικά ταξίδια στη χώρα αυτή, χωρίς να απαιτείται θεώρηση των διαβατηρίων τους, ότι ακριβώς ισχύει δηλαδή και για τους πολίτες της Βραζιλίας που επισκέπτονται χώρες της ΕΕ.

Η διάρκεια της διαμονής πρέπει να είναι τρεις μήνες ανά εξάμηνο, κατ’ ανώτατο όριο, εντός της ζώνης του Σένγκεν και η σχετική συμφωνία καλύπτει το 90-95% όλων των ταξιδιωτών.

Διευκρινίζεται ότι , η συμφωνία ισχύει για τους ταξιδιώτες που πραγματοποιούν τουριστικά ταξίδια, επισκέπτονται συγγενείς, αναζητούν εμπορικές ευκαιρίες, συμμετέχουν σε συνέδρια, συναντήσεις ή σεμινάρια, καθώς και σε αθλητικούς αγώνες και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς (υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση).

Τονίζεται όμως ότι, οι συμφωνίες αυτές δεν αντικαθιστούν, αλλά συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Βραζιλίας και διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες καλύπτουν ταξίδια για μη τουριστικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς.

Για παράδειγμα, οι φοιτητές, οι ερευνητές και οι καλλιτέχνες δεν καλύπτονται από τη συμφωνία αυτή. Για αυτές τις κατηγορίες ταξιδιωτών ισχύουν οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Βραζιλίας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης.

Από το πεδίο της συμφωνίας εξαιρούνται, επίσης, τα άτομα που ταξιδεύουν για την εκτέλεση αμειβόμενης δραστηριότητας ή για να εργαστούν.