Συμμετοχή όλων και διαφάνεια για την προστασία του δάσους και της βιοποικιλότητας

  • Συμφωνίες με το Κονγκό και το Καμερούν για την προστασία του τροπικού δάσους από τη λαθροϋλοτόμηση
  • Ψηφίσματα του ΕΚ με στόχο τη συγκατάθεσή του στις συμφωνίες
Τα δάση του Καμερούν, από τα πλουσιότερα στον κόσμο  είναι ίσως εκείνα που απειλούνται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα ©BELGA/AFP/DELPHINE RAMOND

Τα δάση του Καμερούν, από τα πλουσιότερα στον κόσμο είναι ίσως εκείνα που απειλούνται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα ©BELGA/AFP/DELPHINE RAMOND

Ο κίνδυνος καταστροφής των δασών, η μάχη κατά της διαφθοράς και τα δικαιώματα των ιθαγενών πληθυσμών συζητούνται τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο εν όψει της υπογραφής της πρώτης από, ελπίζεται, πολλές διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ με το Κονγκό και το Καμερούν για την εμπορία τροπικής ξυλείας. Εισηγητής του ΕΚ είναι ο Γάλλος ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Yannick Jadot.

Οι συμφωνίες της ΕΕ με το Κονγκό και το Καμερούν, εθελοντικές συμφωνίες στο πλαίσιο του κανονισμού FLEGT (forest law enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union – επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση), καλύπτουν ευρύ φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία του τροπικού δάσους από τη λαθροϋλοτόμηση και το λαθρεμπόριο ξυλείας. Τις παρουσίασε με πρόταση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2010 και μεταξύ άλλων αφορούν την καλύτερη αστυνόμευση του δάσους, την καλύτερη διαχείριση του δασικού πλούτου και το εμπόριο ξυλείας και παραγώγων προϊόντων. Το ΕΚ πρέπει να δώσει την έγκρισή του πριν τεθούν σε ισχύ οι συμφωνίες.

Τροπικό Δάσος και ξυλεία

  • Το Κονγκό εξάγει ξύλο και προϊόντα ξυλείας αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως
  • Το ήμισυ των εξαγωγών αυτών καταλήγει στην ΕΕ
  • Το 20% της ξυλείας που εισάγεται στην ΕΕ από το Κονγκό είναι λαθραία
  • Το Καμερούν είναι η μεγαλύτερη εξαγωγών τροπικής ξυλείας προς την Ευρώπη
  • Το 40% της έκτασης της χώρας καλύπτεται από τροπικό δάσος

Η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που εξέτασε τις δύο εκθέσεις που ετοίμασε σχετικά ο κ. Jadot, ενέκρινε μεν τις συμφωνίες, όμως προχώρησε και σε ορισμένες επισημάνσεις.

Όπως σημειώνεται και στις εκθέσεις, η μεγάλης κλίμακας εκμετάλλευση του δασικού πλούτου έχει,  πέραν όλων των άλλων και δραματικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι οι (εθελοντικές) συμφωνίες ελπίζεται ότι θα συμβάλλουν τόσο στη διαφύλαξη του ιδίου του δάσους όσο και στην τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιοποικιλότητας.

Συμμετοχή και Διαφάνεια

Με βάση τις συμφωνίες, μια από τις αρχές που θα πρέπει να τηρηθούν είναι και εκείνη της συμμετοχής, με άλλα λόγια του σεβασμού των δικαιωμάτων των τοπικών πληθυσμών αλλά και της ενεργού εμπλοκής τους στη διαχείριση και προστασία του δάσους.

Στοιχείο κλειδί για το ΕΚ είναι επίσης η διαφάνεια, με δημοσίευση των ονομάτων των εταιριών και επενδυτών στους οποίους παρέχονται δικαιώματα εκμετάλλευσης του δασικού πλούτου καθώς και των εισαγωγέων και άλλων εμπλεκόμενων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ΕΕ. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο για την πάταξη της διαφθοράς. Προτείνεται μάλιστα σχετικά να δημιουργηθεί θέση διαμεσολαβητή για κάθε μία από τις συμφωνίες με σκοπό τη διευκόλυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο όλο πρόγραμμα.

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το ΕΚ απέκτησε αυξημένες αρμοδιότητες σε ότι αφορά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών από την ΕΕ και, στο πλαίσιο αυτό, τα ψηφίσματα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται διεθνείς εμπορικές συμφωνίες εκ μέρους της ΕΕ να ενημερώνει σε τακτά διαστήματα το ΕΚ για την πορεία της σύναψης και, εν συνεχεία, εφαρμογής των συμφωνιών.