Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΜΟΥСΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟС     СΥΛΛΟΓΟС     ΑΡΤΗС    
΄΄ СΚΟΥΦΑС ΄΄ –   1896
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1975                

Άρτα   3  Ιανουαρίου  2011
Αριθ. Πρωτ. : 1

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    : Πλατεία Εθνικής Αντίστασης
ΤΑΧ. ΚΩΔ.        : 47100 Άρτα, Τ.Θ. 84
ΤΗΛΕΦΩΝΑ   : 2681-0-27767 Πρόεδρος                                   
: 2681-0-28171 Γραμματεία                              
FAX                 : 2681-0-74767                                                    
Website : www.skoufas.gr               
E-mail : syllogosskoufas@yahoo.gr                                                               

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Στις 23-01-2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών  του Μ/Φ  Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ» στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Πνευματικής Στέγης του με θέματα:
1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης.
2. Έκθεση πεπραγμένων 2010.                           
3.  Απολογισμός 2010.   
4. Προϋπολογισμός 2011.                                
5. Εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2011.
6. Διάφορες προτάσεις.                                    
7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν δεν συγκροτηθεί απαρτία, η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει στις 30-01-11 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη Γεν. Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος                                         Η  Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης  Κουτσούμπας                                                 Δήμητρα Βασιλάκη – Παχούλα

ΣΗΜ: Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία  του Συλλόγου μέχρι τις 12 το μεσημέρι, ημέρα Τετάρτη στις 19-01-2011