Το ΕΚ και η σύνοδος για το κλίμα στο Κανκούν

Τα κύρια σημεία

  • Ενημερωτικός φάκελος για το ΕΚ και τις θέσεις του έναντι της συνόδου στο Κανκούν
  • Οι ευρωβουλευτές ζητούν μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη κατά 30% μέχρι το 2020
Εγκατάσταση στο Χωριό της Κλιματικής Αλλαγής, στο Κανκούν ©Mexican Ministry of Foreign Affairs

Εγκατάσταση στο Χωριό της Κλιματικής Αλλαγής, στο Κανκούν ©Mexican Ministry of Foreign Affairs

Η σύνοδος στο Κανκούν που άρχισε στις 29 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των προσπαθειών επίτευξης δεσμευτικής συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών.

Στην αποφασιστική δεύτερη εβδομάδα της συνόδου, επίσημη 15μελής αντιπροσωπεία του ΕΚ θα συμμετάσχει στη σύνοδο για συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων νομοθετικών σωμάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με στόχο να προωθήσει την επίτευξη των συμφωνιών που προϋποθέτει η επιτυχής ολοκλήρωση της διάσκεψης.

Στις 25 Νοεμβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της διάσκεψης το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο καταθέτει τις θέσεις του για τη διάσκεψη. Επισημαίνει έτσι ότι θα είναι προς όφελος της ίδιας της ΕΕ να αναβαθμίσει το στόχο της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το σημερινό 20% σε 30% έναντι του 1990. Το κείμενο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της προστασίας του δάσους και της παροχής δεσμεύσεων για οικονομική ενίσχυση των αναπτυσσόμενων χωρών, ως κρίσιμα σημεία για την επίτευξη προόδου στο Κανκούν.

Στο φάκελο που ακολουθεί θα βρείτε επίσημα κείμενα, άρθρα και συνεντεύξεις για το ΕΚ και τη σύνοδο του Κανκούν με συνεχή ενημέρωση όπως εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις.