Προσδοκίες Δημοτών – Επιλογές Δημάρχου

 

Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές , οι δημότες του νέου διευρυμένου Δήμου Αρταίων επέλεξαν ως Δήμαρχο τον Γιάννη Παπαλέξη.

Τον επέλεξαν με την προσδοκία ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Δήμου .

Τον επέλεξαν διότι πίστεψαν ότι έχει οράματα, τόλμη, αποφασιστικό, διεκδικητικό και ανυποχώρητο, χωρίς χειραγώγιση παραγόντων και προσώπων .

Τον επέλεξαν για να βελτιώσει και να αναβαθμίση τις σχέσεις Δήμου και Δημοτών , να εδραιώσει αίσθημα κατανόησης, εμπιστοσύνης και ευθύνης.

Τώρα ο Δήμαρχος θα ορίσει Αντιδημάρχους και θεσμικά όργανα άσκησης αρμοδιοτήτων.

Ενόψει ότι ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ επέφερε τομή στην τοπική αυτοδιοίκηση για ουσιαστική διοικητική και κοινωνική αποκέντρωση και ανάπτυξη, ο ορισμός Αντιδημάρχων και προσώπων σε θεσμικά όργανα πρέπει να γίνει με κριτήρια αντικειμενικά , αξιολογικά, που να παρέχουν εχέγγυα συλλογικής συμπεριφοράς  , ευθύνης εμπειρίας δυνατότητας και αποτελεσματικότητας των προσδοκιών.