Επέκταση της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές


Η Edite Estrela

Το ΕΚ αποφάσισε την Τετάρτη την επέκταση της άδειας μητρότητας στην ΕΕ από δεκατέσσερις σε είκοσι εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές. Θα υπάρχει, ωστόσο, ευελιξία για τις χώρες στις οποίες ισχύουν ήδη άδειες για οικογενειακούς λόγους. Υιοθετήθηκε, επίσης, από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας δύο εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές.

Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ψήφισε υπέρ της επέκτασης του ελάχιστου ορίου άδειας μητρότητας από δεκατέσσερις σε είκοσι εβδομάδες, προχωρώντας ακόμη περισσότερο σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναφερόταν σε επέκταση στις δεκαοκτώ εβδομάδες. Το ψήφισμα με εισηγήτρια την Edite Estrela (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) υιοθετήθηκε με 390 ψήφους υπέρ, 192 κατά και 59 αποχές.

Ωστόσο, τα μέλη του ΕΚ υιοθέτησαν τροπολογίες προσθέτοντας ότι όταν προβλέπεται σε κάποια χώρα ήδη άδεια για οικογενειακούς λόγους, οι τελευταίες τέσσερις εβδομάδες μπορούν να θεωρηθούν ως άδεια μητρότητας, με αποδοχές τουλάχιστον 75%.

Τον Οκτώβριο 2008 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της τρέχουσας νομοθεσίας (οδηγία 92/85) ως μέρος του “πακέτου” για την επίτευξη “ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής”, βάση του Συνεδρίου ILO για την προστασία της μητρότητας (2000).

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με την πρόταση της Επιτροπής να χορηγούνται μετά τον τοκετό οι έξι εβδομάδες από την άδεια μητρότητας.

Το σχέδιο νομοθετικής πρότασης θέτει κανόνες για τα ελάχιστα όρια σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν ή να διατηρήσουν τους κανόνες που ισχύουν ήδη στην επικράτεια τους και οι οποίοι είναι πιο ευνοϊκοί σε σχέση με αυτούς που προβλέπονται από την οδηγία.  

“Η μητρότητα δε μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επιβάρυνση για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, η μητρότητα αποτελεί επένδυση για το μέλλον μας”, δήλωσε η εισηγήτρια Edite Estrela κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια τη Δευτέρα.

Άδεια πατρότητας

Στο εγκριθέν ψήφισμα ζητείται από τα κράτη μέλη να χορηγούν άδεια πατρότητας δύο εβδομάδων, με πλήρεις αποδοχές, κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Οι ευρωβουλευτές που αντιτάχθηκαν σε αυτήν την πρόταση υποστήριξαν ότι η άδεια πατρότητας δε συνάδει με το στόχο αυτής της νομοθεσίας που είναι “η υγεία και η ασφάλεια των εγκύων γυναικών”.

Δικαιώματα εργαζομένων

Το ΕΚ υιοθέτησε, επίσης, τροπολογίες για την απαγόρευση της δυνατότητας απόλυσης των εγκύων εργαζομένων γυναικών  από την αρχή της εγκυμοσύνης τους και έως έξι μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. Υποστήριξε, ακόμη, ότι πρέπει να δίνεται το δικαίωμα στις γυναίκες να επιστρέφουν μετά το πέρας της άδειας μητρότητας στις θέσεις εργασίας τους ή σε “ισότιμες θέσεις”, δηλαδή σε θέσεις με ίδιες αποδοχές, στην ίδια επαγγελματική κατηγορία και με τα ίδια καθήκοντα.

Το ΕΚ προσθέτει ότι δε θα πρέπει οι εργαζόμενες να υποχρεώνονται να δουλεύουν σε νυκτερινές βάρδιες ή να πραγματοποιούν υπερωρίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα εβδομάδων πριν τον τοκετό, κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της εγκυμοσύνης σε  περιπτώσεις ασθένειας της εγκύου ή του αγέννητου παιδιού, καθώς και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου θηλασμού.