Μαντινάδα

 

Στην ευρωβουλή τον πήγανε

συντρόφοι απο την Κρήτη

κι αφού εφαε και χόρεψε

με  μιάς όλους τους ξέχασε

καί σε αλλη στάνη μπήκε.


Μα καθώς φαίνεται

αυτός εκεί ήταν πάντα

και γέλασε τους Αρτινούς

τάχα πως εχει μπέσα.


Και δήμαρχο τον κάνανε

ν΄εκπροσωπεί τον πάνο

μ΄αυτός τον νού του πάντοτε

είχε σ΄αλλο τζοπάνο.