Η Εσθονία στην ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου

Jyrki Katainen, Jürgen Ligi, Olli Rehn,  Didider Reynders, Siim  Kallas, Franc Križanic ©EU

Η χώρα της Βαλτικής λαμβάνει την τελική έγκριση των υπουργών Οικονομικών αφού πρώτα είχε λάβει το πράσινο φως από το Ευρωκοινοβούλιο, την Κεντρική Τράπεζα και τα άλλα όργανα της ΕΕ.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε τον Μάιο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η Εσθονία πληροί όλους τους όρους για να υιοθετήσει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.

Η Εσθονία θα αλλάξει το νόμισμά της, την εσθονική κορώνα, την 1η Ιανουαρίου. Θα γίνει έτσι η 17η χώρα που εντάσσεται στην ευρωζώνη.

Η Εσθονία εισέρχεται στη ζώνη του ευρώ με ισχυρά χαρτιά, καθώς τα δημόσια οικονομικά της είναι σε καλή κατάσταση. Πέρυσι κατέγραψε δημόσιο έλλειμμα 1,7% του ΑΕΠ, ποσοστό πολύ μικρότερο από το όριο του 3% που έχει ορίσει η ΕΕ. Το δημόσιο χρέος είναι επίσης χαμηλό, μόλις 7,2% του ΑΕΠ.

Η οικονομία είναι εξαιρετικά ευέλικτη και, παρότι δεν είναι άτρωτη στην κρίση, απέδειξε την ικανότητά της να λειτουργεί και να προσαρμόζεται βάσει μιας καθορισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ωστόσο, η ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Ως μέλος της νομισματικής ένωσης, η Εσθονία θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτικές που στηρίζουν την ανάπτυξη και περιορίζουν τον κίνδυνο υπερβολικής εγχώριας ζήτησης.

Τους επόμενους μήνες, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεργάζονται στενά με την Εσθονία, ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή της μετάβαση στη ζώνη του ευρώ. Μέρος της προετοιμασίας είναι και η διοργάνωση ενημερωτικής εκστρατείας για την εξοικείωση των Εσθονών με το νέο τους νόμισμα.

Το ευρώ “γεννήθηκε” το 1999 ως εικονικό νόμισμα για πληρωμές χωρίς μετρητά και για λογιστικούς σκοπούς. Τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα κυκλοφόρησαν τρία χρόνια αργότερα.

Με την ένταξη της Εσθονίας, η οποία έχει 1,2 εκατ. κατοίκους, ο συνολικός πληθυσμός της ευρωζώνης θα ανέλθει σε 330 εκατομμύρια. Οι χώρες που εντάχθηκαν πιο πρόσφατα είναι η Σλοβακία το 2009, η Κύπρος και η Μάλτα το 2008 και η Σλοβενία το 2007.