Αρνητικός ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας για το 2011

Η μόνη χώρα  μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  που  θα εξακολουθήσει να  έχει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης το 2011 θα είναι η Ελλάδα.  Όλες οι άλλες θα έχουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης  με τον  μέσο  ευρωπαϊκό όρο να φθάνει το 1,7%.

Η εκτίμηση αυτή αναφέρεται στην μηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και αφορά την κατάσταση της απασχόλησης  και τις προοπτικές  στον κοινωνικό τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση  τα σημεία της κάλυψης του χαμένου εδάφους θα φανούν μετά το τρίτο τρίμηνο του 2010  και το έτος θα κλείσει με ήδη θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη 1%.

Σχετικά με την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η έκθεση της Κομισσιόν αναφέρει ότι  ενώ υπήρχαν σημάδια σταθεροποίησης  η κατάσταση στην αγορά εργασίας  τείνει  να μειώνεται  κατά 0,9% το 2010 για να αυξηθεί πάλι έστω και για 0,3% το 2011.

Για την ανεργία η έκθεση αναφέρει ότι  φέτος θα σημειωθεί και άλλη αύξηση  που θα φθάσει και το 9,8 % αλλά για χώρες όπως η Ελλάδα, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ιρλανδία , η Σλοβακία και η Ισπανία  θα παραμείνει υψηλότερη για αρκετό καιρό ακόμη.

Τέλος, για την γενική οικονομική κατάσταση των κρατών-μελών  η έκθεση επισημαίνει ότι  οι Βαλτικές χώρες, ηΕλλάδα, η Κύπρος,  η Ρουμανία και η Βουλγαρία  εξακολουθούν να παρουσιάζουν μειώσεις  που κυμαίνονται από 2-5%  αν και πρόκειται για επιδόσεις  που  έχουν βελτιωθεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΠΗΓΗ:voa