Ο ΠΟΥ υιοθέτησε απόφαση για μείωση της επιβλαβούς χρήσης οικονοπνευματωδών ποτών

 

 


Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υιοθέτησε σήμερα απόφαση που αποσκοπεί “στη μείωση της επιβλαβούς χρήσης των οινοπνευματωδών ποτών, ιδιαίτερα από τους νέους, η οποία ευθύνεται για εκατομμύρια θανάτους ετησίως”.

Η απόφαση αυτή προβλέπει περιορισμό των διαφημίσων και την άσκηση μιας μεγαλύτερης πίεσης στις τιμές που έχουν τα κρασιά, οι μπίρες και τα άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

Το κείμενο αυτό, το οποίο εξασφάλισε μεγάλη υποστήριξη, υιοθετήθηκε από τις 193 χώρες μέλη του ΠΟΥ στην ετήσια Συνέλευσή του στη Γενεύη.

Οι συστάσεις του ΠΟΥ σχετικά με τα οινοπνευματώδη ποτά, οι οποίες καταρτίστηκαν έπειτα από συνομιλίες δύο ετών, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά εξυπηρετούν ως ένας “οδηγός” για τα 193 κράτη μέλη του.

Αυτές αποσκοπούν “στην ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών υπέρ της προστασίας των πληθυσμών που κινδυνεύουν, των νέων και των ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα της επιβλαβούς χρήσης” οινοπνευματωδών ποτών.

Τα κράτη μέλη του ΠΟΥ επέμειναν στις δραματικές κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες αυτού του “ρεύματος” που το 2004 είχε σκοτώσει 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, μεταξύ των οποίων 320.000 νέους ηλικίας 15 ως 29 ετών, εκφράζοντας ιδιαίτερες ανησυχίες για την αύξηση αυτής της τάσης. 

Η στρατηγική που προτείνει ο ΠΟΥ επιμένει κυρίως στον αντίκτυπο του μάρκετινγκ, στο ρόλο των τιμών των οινοπνευματωδών ποτών και στην πρόληψη της οδήγησης μετά την κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών.

“Η επιβλαβής χρήση οινοπνευματωδών ποτών έχει σοβαρό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και θεωρείται ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για τα προβλήματα υγείας παγκοσμίως”, επισημαίνει ο ΠΟΥ στο σχετικό κείμενό του.