Εικόνες απο το Ίστορικό κέντρο της Άρτας

376

Μιά φωτογραφία χίλιες λέξεις

τέσσερις φωτογραφίες……