Άπομεινάρι Άποτυχίας

Τελευταίο απομεινάρι απο τις αποτυχημένες μπάρες σιδερώστες στην οδο  Κασσοπίτρας και βασ. Κων/νου να εμπόδίζει τους περαστικούς και να θυμίζει τα πεταμένα χρήματα των Αρτινών δημοτών. οι μπαρες αυτές δεν ήταν και εγγεκριμένες.
Ας ευαισθητοποιηθεί κάποιος απο τους εφευρέτες αυτου του είδους μπάρες να την  αφαιρέσει διότι σε περίπτωση ατυχήματος διαβάτη είναι εκθετοι στο ΝΟΜΟ. Εμείς το γράψαμε και αμαρτίαν  ουκ έχουμε.