Πράσινο φως για την προσχώρηση της Ισλανδίας

Η Ισλανδία κρίθηκε έτοιμη για την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης στην ΕΕ

Η ΕΕ πρόκειται να αρχίσει επίσημες συνομιλίες με την Ισλανδία για την αίτηση προσχώρησής της στην Ένωση, όπως συνάγεται από σχετική έκθεση της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η χώρα αυτή του Βόρειου Ατλαντικού με τους 320.000 κατοίκους θα πρέπει να καταβάλει “σοβαρές προσπάθειες” για να εναρμονίσει τους νόμους της με τη νομοθεσία της Ένωσης σε τομείς όπως η αλιεία, η γεωργία και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Με τη σύσταση αυτή, η Επιτροπή ολοκληρώνει την εξέταση της υποψηφιότητας της Ισλανδίας για προσχώρηση, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα της ενταξιακής διαδικασίας. Αν και τέτοιες μελέτες χρειάζονται συχνά περισσότερο από έναν χρόνο για να ολοκληρωθούν, η σημερινή σύσταση διατυπώνεται μόλις επτά μήνες μετά την υποβολή της ισλανδικής αίτησης.

Στη έκθεση αναγνωρίζεται ότι η Ισλανδία συμμερίζεται πολλές αξίες της ΕΕ, όπως καλά εδραιωμένη δημοκρατία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως μέλος του εμπορικού συνασπισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου English, η χώρα αυτή έχει ήδη ενταχθεί στην αγορά της Ένωσης και εφαρμόζει το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας της.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφασίσουν να αποδεχθούν την Ισλανδία ως επισήμως υποψήφια χώρα, οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν περί τον έναν χρόνο. Αν το αποτέλεσμά τους είναι θετικό, η Ισλανδία σκοπεύει να διενεργήσει δημοψήφισμα για το θέμα αυτό.

Η Ισλανδία στράφηκε στην ΕΕ τη στιγμή που η χώρα αντιμετώπιζε οικονομική κρίση και η αίτησή της υπογραμμίζει τον ρόλο της ΕΕ στην επίτευξη οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.