Οι προτεινόμενοι επίτροποι «περνούν από συνέντευξη»

 

Τα υποψήφια μέλη της νέας Επιτροπής καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 11 έως τις 19 Ιανουαρίου.

Η νομοθεσία της ΕΕ επιβάλλει τη διεξαγωγή ακροάσεων, έτσι ώστε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες, να μπορούν να έχουν λόγο στη σύνθεση της Επιτροπής.

Οι 26 υποψήφιοι επίτροποι (συμπεριλαμβανομένης της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις) έχουν ήδη υποβάλει τα βιογραφικά τους, καθώς και γραπτές απαντήσεις σε σχετικό ερωτηματολόγιο. Κατά τη διάρκεια των τρίωρων δημόσιων ακροάσεων, θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών σχετικά με τα μελλοντικά τους χαρτοφυλάκια.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αξιολογήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες των υποψηφίων, την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή ιδέα, την ανεξαρτησία τους και τις πολιτικές τους προτεραιότητες. Το Κοινοβούλιο θα διατυπώσει επίσης τη γνώμη του για την προτεινόμενη κατανομή των χαρτοφυλακίων και το πολιτικό πρόγραμμα.

Η υποψηφιότητα του Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο για μια δεύτερη θητεία ως προέδρου της Επιτροπής έχει ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο.

Σε σύνοδο της ολομέλειας στις 26 Ιανουαρίου, οι ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν με πλειοψηφία αν θα εγκρίνουν τη νέα Επιτροπή στο σύνολό της. Εφόσον εγκριθεί, η Επιτροπή θα διοριστεί επίσημα από τους αρχηγούς κυβερνήσεων της ΕΕ. Η θητεία των επιτρόπων είναι πενταετής, κατά τη διάρκεια της οποίας παραμένουν υπόλογοι στο Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να ζητήσει την παραίτηση του συνόλου των επιτρόπων.