Ισπανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ:


«Η ανάπτυξη που βασίζεται στην αλληλεγγύη προϋποθέτει την ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης»

Το Α’ εξάμηνο του 2010 η Ισπανία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθώς και η εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας αποτελούν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις στις οποίες η ισπανική προεδρία μπορεί να αντεπεξέλθει βασιζόμενη στον δυναμισμό και την προσήλωση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Σε αυτή την πρόταση θα μπορούσε να συνοψιστεί το μήνυμα του κ. Manuel Chaves González, αντιπροέδρου της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργού περιφερειακής πολιτικής, ο οποίος μας εκθέτει παρακάτω τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του για την Ευρώπη ενόψει του Α’ εξαμήνου του 2010.