Εσείς και η ΕΕ το 2009

Ο τελευταίος μήνας του έτους συνηθίζεται να είναι μήνας απολογισμού: τι πέτυχε η Ένωση για τους πολίτες της το 2009;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, ακόμα κι αν αυτό δεν γίνεται πάντα αντιληπτό. Καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να δίνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ως πολίτες, καταναλωτές και εργαζόμενοι.

Η χρονιά αυτή σημαδεύτηκε από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι προσπάθειες της ΕΕ σκοπό είχαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις αυτές στην Ευρώπη, χάρη σ’ ένα σχέδιο ανάκαμψης Deutsch (de) English (en) français (fr) που αποσκοπούσε στην προστασία της απασχόλησης και των αποταμιεύσεων.

Επίσης, θεσπίστηκαν πολλά μέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας π.χ., μπορούμε πλέον να στέλνουμε SMS αλλά και να πραγματοποιούμε και να δεχόμαστε κλήσεις φθηνότερα όταν βρισκόμαστε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Η ΕΕ διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα με στόχο να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί στους δικτυακούς τόπους πώλησης μέσω Διαδικτύου ηλεκτρονικών ειδών και αεροπορικών εισιτηρίων, και να τους υποχρεώσει να σέβονται τα δικαιώματα των καταναλωτών. Για παράδειγμα, κατά την αγορά ενός αεροπορικού εισιτηρίου, οι δικτυακοί αυτοί τόποι οφείλουν να αναφέρουν ήδη από την έναρξη της συναλλαγής τα πρόσθετα έξοδα, όπως π.χ. τα έξοδα πιστωτικής κάρτας, και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τα προσθέτουν εκ των υστέρων στην τιμή κράτησης.

Η Ένωση ανέπτυξε επίσης δραστηριότητα και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Νέοι κανόνες θεσπίστηκαν κυρίως για τον περιορισμό των εκπομπών επιβλαβών ατμών από τα πρατήρια καυσίμων, καθώς και για τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Επιπλέον, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, θέσπισε σειρά μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των αντικειμένων καθημερινής χρήσης — όπως στην περίπτωση των κλασικών λαμπτήρων πυράκτωσης, οι οποίοι θα αντικατασταθούν σταδιακά από λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Τα μέτρα αυτά αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη μείωση κατά 12% και πλέον ετησίως της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ μέχρι το 2020.

Πολλές υπήρξαν όμως και οι δράσεις αλληλεγγύης της ΕΕ. Για παράδειγμα, η Ένωση χορήγησε βοήθεια ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ στην Ιταλία για να στηρίξει την περιοχή του Αμπρούτζο που επλήγη από σεισμό τον περασμένο Απρίλιο. Τέλος, η ΕΕ παραμένει ο πρώτος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας σε όλο τον κόσμο.