Ο Πρόεδρος Μπούζεκ προέβη…

.Σε Κοινή Κοινοβουλευτική Συνεδρίαση μελών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω στο “Πρόγραμμα της Στοκχόλμης 2010-2014” σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης θα συμπροεδρεύσει σήμερα 16 και αύριο 17 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γέρζι Μπούζεκ. Τη συνεδρίαση “Οικοδομώντας την Ευρώπη των Πολιτών” θα συμπροεδρεύσει επίσης ο Πρόεδρος του Σουηδικού Κοινοβουλίου Περ Βέστερμπεργκ.
Ο Πρόεδρος Μπούζεκ προέβη επί του θέματος στην ακόλουθη δήλωση:
“Αναμένω να καλωσορίσω τους εθνικούς βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Συνθήκη της Λισαβόνας που για πρώτη φορά απονέμει ενεργό ρόλο στα εθνικά κοινοβούλια επί των ευρωπαϊκών υποθέσεων θα τεθεί σε ισχύ σε περίπου δύο εβδομάδες. Το “Πρόγραμμα της Στοκχόλμης” επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων με βάση την αλληλεγγύη. Βρίσκει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια των πολιτών (π.χ. όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων και τη δίωξη του διασυνοριακού εγκλήματος) και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων τους. Προσφέρει στους πολίτες της Ένωσης δίκαιες δυνατότητες πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και ρυθμίζει τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω των διαφορετικών νομικών συστημάτων”.

Η ημερήσια διάταξη της Κοινής Κοινοβουλευτικής Συνεδρίασης περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές: “Προωθώντας τα Δικαιώματα των Πολιτών – Μία Ευρώπη αξιών και δικαιωμάτων”, “Ευρώπη της Δικαιοσύνης – Ενισχύοντας τη δημοκρατική λογοδοσία και τη νομική βεβαιότητα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο”, “Προστατεύοντας τους πολίτες – Μια εσωτερική ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας”. Τα εν λόγω θέματα θα συζητηθούν σήμερα από τους συμμετέχοντες σε τρείς διαφορετικές ομάδες εργασίας και θα αναλυθούν αύριο κατά την ολομέλεια της Κοινής Κοινοβουλευτικής Συνεδρίασης.

Το “Πρόγραμμα της Στοκχόλμης” θα καθορίσει το πλαίσιο της αστυνομικής και τελωνειακής συνεργασίας, των υπηρεσιών διάσωσης, της συνεργασίας σε ποινικές και αστυνομικές υποθέσεις, της πολιτικής για το άσυλο, τη μετανάστευση και τη βίζα, για την περίοδο από το 2010 έως το 2014. Συζητήθηκε κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης τον Ιούλιο του 2009 στη Στοκχόλμη και θα εγκριθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα συνέλθουν στη Διάσκεψη Κορυφής του προσεχούς Δεκεμβρίου.