Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2010: Διοργάνωση διημερίδας πληροφόρησης για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, στις 23 Νοεμβρίου στο Ελσίνκι και στις 7 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

 

Ενόψει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 2010, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού), διοργανώνει δύο ημέρες πληροφόρησης για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, στις 23 Νοεμβρίου στο Ελσίνκι και στις 7 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Θα δοθεί έμφαση στην ενημέρωση για τις προτεραιότητες του προγράμματος καθώς και για τις αλλαγές που υπάρχουν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2010.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία και την υποβολή προτάσεων, καθώς και να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των χορηγιών στην ομάδα διαχείρισης του προγράμματος.