Αλλαγή των δεδομένων για τα ναρκωτικά

Όσοι κάνουν χρήση ναρκωτικών δεν περιορίζονται σχεδόν ποτέ σε μια μόνο ουσία. Η κατανάλωση πολλαπλών ναρκωτικών αποτελεί σήμερα τον κανόνα στην Ευρώπη και είναι υπεύθυνη για τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για το έτος 2009. Μια ματιά στα πορίσματα της έκθεσης, που παρουσιάστηκε στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών στις 4 Νοεμβρίου.”Πολύ συχνά οι άνθρωποι σήμερα εθίζονται στην κατανάλωση ενός συνδυασμού νόμιμων και παράνομων ουσιών, που οδηγεί στην εξάρτηση τόσο στο αλκοόλ όσο και στην τοξικομανία. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις προκλήσεις και κάνει την απεξάρτηση πιο πολύπλοκη. Πρόκειται για πρόβλημα, στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε προσοχή επειγόντως”, τόνισε στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ο Wolfgang Götz, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

Το κέντρο αυτό συντάσσει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεσή του για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την έκθεση του 2009, η κοκαΐνη και η ηρωίνη εξακολουθούν να κυριαρχούν στη σκηνή των ναρκωτικών στην Ευρώπη, χωρίς να υπάρχουν σημάδια βελτίωσης της κατάστασης. Ωστόσο, νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν μια συνεχή μείωση της χρήσης κάνναβης, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

Η Sophia in ‘t Veld, μέλος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και αντιπρόεδρος της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, μίλησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 4ης Νοεμβρίου για τη μεγάλη απροθυμία των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων πολιτικών και να συγκρίνουν τα δεδομένα υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεργασία.

Ορισμένοι ευρωβουλευτές εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κατάσταση στις φυλακές των κρατών μελών, καθώς διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η χρήση ναρκωτικών εξακολουθεί να είναι περισσότερο διαδεδομένη στους κρατουμένους σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ο Csaba Sógor, μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς, αναρωτήθηκε μάλιστα αν υπάρχουν ίσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών στις φυλακές, ιδίως στις ανατολικές χώρες.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας αναφέρει ότι, παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες είναι θεωρητικά δυνατή η συνέχιση ή η έναρξη θεραπείας υποκατάστασης στις εγκαταστάσεις των φυλακών, στην πράξη αυτό είναι συχνά δύσκολο. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των χρηστών ναρκωτικών στις φυλακές της Ευρώπης, η ανάγκη για την ενίσχυση της απεξάρτησης των κρατουμένων είναι μεγάλη.

Το Διαδίκτυο, αγορά για τις ψυχοτρόπες ουσίες

Φέτος το Κέντρο ξεκίνησε μια πρώτη επισκόπηση των προσεγγίσεων θεραπείας μέσω του Διαδικτύου. Οι προσεγγίσεις αυτές φαίνεται να έχουν τεράστιο δυναμικό όσον αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία και τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών των ναρκωτικών. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι φορές που το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται για την προώθηση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών…

Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο και σε ορισμένα εξειδικευμένα καταστήματα με την επωνυμία “Spice” είναι διαθέσιμα από το 2006. Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα “Spice” διαφημίζονται κατά καιρούς ως θυμιάματα, τα συμπτώματά τους περιγράφονται από όσους τα καπνίζουν ως παρόμοια με αυτά της χρήσης κάνναβης.